BÅTKLUBBEN   GÄSTHAMN   AKTUELLT   STYRELSE   AKTIVITETER   SEGELLADAN   GALLERI   LÄNKAR      Mörbylånga båtklubb logotype      
Klubbstugan Hamnen
38062 Mörbylånga

info@morbylangabatklubb.net

BANKGIRO:5854-0063

Medlemsavgift:200 kr

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                MÖRBYLÅNGA BÅTKLUBB
 
    Mörbylånga båtklubb bildades 1963 och hette från början
Mörbylånga Båt och Sportfiskeklubb. Intresset för sportfiske avtog i
takt med att fisken försvann från sundet. Båtintresset håller däremot i
sig och föreningen har i dag 116 medlemmar.
    Flottan består mest av mindre båtar som i huvudsak förtöjer i den
egna småbåtshamnen i köpingens södra del. Djupgående båtar ligger i
den stora hamnen norr om den södra. Här finns också en gästhamn med 12 gästbojar.
    Längst ut på den västra kajen ligger föreningens klubbstuga i före
detta hamnkontoret.
    På den östra kajen ligger klubbens Segellada. Ett stort fint magasin
där vi vintertidförvarar klubbmedlemmarnas båtar.
    Klubben verkar för att tillvarata båtägarnas intresse i köpingen.
Båtklubben är ansluten till Svenska Seglarförbundet.
    Medlemsavgiften är 200 kr
 
 
Välkommen som medlem!
 
 
 
 
 
 
Klubb- och gästhamnen med det gamla     
hamnkontoret som numera är ombygt till  
båtklubbens trivsamma klubbhus.             

   
Hamnbild under sommarmånaderna med gästbåtar